is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavistische wetenschap en Slavische cultuur, 25 April-3 Augustus 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, meer nog dan door mijn lectuur, door het verblijf in Zakopane, — en wanneer ik in de toekomst in deze richting verder arbeid, dan heb ik een deel van de lust en van het vermogen daartoe ook al weer aan Zakopane te danken.

1—3 Augustus, Terugreis.

Het was mijn plan. ongeveer den 5 Augustus een dag in Krakau te zijn om daar de hierboven gememoreerde lijst samen te stellen, en dan over Posen terug te reizen; hier hoopte ik dan gelegenheid te hebben, met de hoofdmannen van het Towarzystwo PrzyjacióX Nauk Poznahskie (PosenscheVereeniging van vrienden der wetenschap) te spreken, bij wie ik door de hulp van gemeenschappelijke kennissen in Pruisisch-Polen geïntroduceerd zou zijn geworden; dan wilde ik nog een dag in Berlijn blijven. Van deze plannen kwam echter niets, doordat de Europeesche oorlog mij dwong, zoo snel mogelijk langs den kortsten weg naar huis terug te keeren. Gelukkig laat zich het kleine deeltje van mijn reisprogramma, dat hierdoor onuitgevoerd bleef, later gemakkelijk inhalen.

Ik ben mij er volkomen van bewust, dat het doorlezen van het reisverslag, dat voorafgaat, een weinig aantrekkelijke bezigheid is. Daarom echter houd ik de publicatie er van niet voor overbodig of voor minder gewenscht. Integendeel! Ik maakte deze reis om wetenschappelijke connecties aan te knoopen en te pogen daardoor zonder groote kosten een bruikbare, relatief volledige vakbibliotheek op 't gebied van Slavistiek voor onze Leidsche Universiteit bijeen te krijgen, — en dat is mij boven verwachting gelukt. Al heb ik er mij van onthouden, lijsten te geven van de uitgaven der afzonderlijke Academies e. a. genootschappen, die wij gratis of onder andere zeer voordeelige condities kunnen verkrijgen, wie mijn verslag slechts hier en daar inziet, zal beseffen, dat dank zij deze reis na den oorlog onze Leidsche bibliotheek een rijke Slavistische afdeeling gaat bezitten. En als ik bereik, dat men dat begrijpt, m. a. w. als ik den lezer maar doe zien, hoe een reis van eenige maanden, met in menige stad slechts een verblijf van een paar dagen, voldoende is om zoo reusachtige resultaten te verkrijgen voor onze vaderlandsche wetenschap, dan heb ik alles be-