is toegevoegd aan uw favorieten.

Nelly Degenstein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor ons, Noord-Hollanders, heeft deze „uitgebreide schets" werkelijk zeer veel aantrekkelijks en veel „typigs".

NIEUWS VAN DEN DAG.

Het eenvoudige verhaal, in den trant van de Geldersche, Betuwsche, Limburgsche novellen, geeft een goed beeld van het leven in den merkwaardigen noordelijken uithoek van Overijsel. Het is met „echte kiekjes geïllustreerd, die zeer goed geslaagd zijn.

SCHOOLBLAD.

Nellv Degenstein door Annigje Maat: een fleurig, mooi menschenboek. De aardige taal en vlotte stijl doen prettig aan en verfrisschend werkt in onzen tijd van kunstenmakerij de eenvoudige, stoere rechtschapenheid van het echtpaar Kollen, dat met zijn Giethoornsche geburen de gewoonten en gebruiken van zijn vaderen is getrouw gebleven.

Keurige illustraties.

Warm aanbevolen.

PROV. OVERIJSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT.

Wie ontvankelijk is voor wat een eenig stukje mooie natuur tot een menschenhart kan zeggen, die weet niet, wat hij gemist heeft, zoo hij Giethoorn tot nu

toe verwaarloosde.

Zii die dit heerlijke plekje, zoo geheel eenig in ons vaderland en ver daar buiten, niet kennen, die mogen wel bedenken, dat het ongerept schoone zoo heel lang

niet meer duren zal. ,

De moderne beschaving zal op dat ongerept schoone werken als leelijke, roestvretende vlekken op glanzend

metaal!