is toegevoegd aan uw favorieten.

Nelly Degenstein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten, maar zijn beenen, niet gewoon aan zooveel inspanning begonnen hem zwaar te worden als lood.

„Ik lijk wel een oude man" mopperde hij in zich zelf en ik ben pas 51. Ik kan anders best een paar uur loopen, maar het komt van die vervelende vonders en bruggen. Daar heb j' er weer een! Ik zou zeggen, er hoort ook nog moed toe om zóó hoog boven 't water over zoo'n smalle plank te gaan. Dit is ook een buitengewoon hoog vonder! De burgemeester bevond zich hier bij een vonder, van welke soort er slechts drie in Giethoorn zijn. Waar n.1. de weg van links naar rechts van de gracht voert, heeft men overal hooge, dichte bruggen, behalve op de drie genoemde plaatsen, waar slechts een smalle plank eenige meters boven het water ligt. — Met onverschillige houding, maar toch goed voor zijn voeten ziende, stapte de burgemeester er over. „Hoeveel van die ellendige dingen zou ik nog moeten passeeren, vóór ik er ben," dacht hij.

„Ellendige dingen! Voor een half uurtje maakten ze het landschap „werkelijk bekoorlijk" en nu waren het „ellendige dingen," alleen doordat mijnheer Degenstein vermoeide beenen kreeg. Juist wilde hij een volgend vonder opstappen, toen naast hem de struiken heftig heen en weer werden bewogen en een hond met zóó woeste vaart op hem afstormde, dat hij bijna in het water was gevallen. In zijn verontwaardiging herkende hij Bello eerst niet eens, maar de hond, buiten zich zelf van vreugde,