is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle kanten huldebetuigingen, bijv. van de aansprekers der particuliere vereenigingen, die genaast worden ; van de koetsiers ; van de huisknechts ; kort en goed, ik ga even de stad uit, ik wil me liefst aan die manifestaties onttrekken en nu zou jij me een grooten dienst kunnen bewijzen.

F r i t s.

Door onmiddellijk te crepeeren ?

v. Bodenstein.

Neen, door me dat fietspak over te doen, waarvan je me verteld- hebt !

F r i t s.

Wa blief? dat nieuwe-pak?

v. Bodenstein.

Is 't nieuw ? O, dat hindert me volstrekt niet! Je bent doodziek wat heb je nu in deze dagen aan een fietscostuum ? (Op het pak wijzende) Is het dit? keurig, hoor ! Wat jammer hè, dat iij er nu geen gebruik van kunt maken, 't Is voor mij uitstekend als ik incognito ben, want je begrijpt, overigens, zoo hier in stad, waar iedereen mij kent als directeur van een dergelijke stedelijke onderneming [Plechtig.) dien ik natuurlijk altijd — zooals nu — in het zwart te zijn.

F r i t s.

Dan zeker ook een zwart fietspak.

v. Bodenstein.

Natuurlijk — kijk eens — de tijd is niet verre meer... dat de aansprekers per fiets dienst zullen doen... je kunt nooit weten... bij epidemiën... onze tijd eischt nu eenmaal snelheid.

F r i t s, heel ernstig.

Ja, ja... de lijkwagen zal moeten vervangen worden door een automobiel.

v. Bodenstein.

Daar zeg je zoo iets — Jij hebt toch ook wel eens een leuk idee!

F r i t s.

Nou, is 't nu niet jammer, dat mijn kans zoo slecht staat ?