is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar links en komt mei een ragebol terug.) Wat zegt uwes daar wel van? Is dat geen lekker krullebolletje? Dat is nou de remplacant van uwes testje, zonder hersens natuurlijk. Kijk maar eens hier. (Legt den ragebol in bed.) 'n Lief kopje.. . en nou 't bakkertje. (Zij zet de slaapmuts op den ragebol.) Zoo wordt-i-goed!

F r i t s.

Je hebt een eenig talent...

M i n a.

Niet waar?

F r i t s.

... Om iemand te helpen liegen en bedriegen.

Mina.

En wie maakt me zoo slecht?... Als 't niet was vanwege de liefde, had ik heelemaal niet met u te doen. (Terzijde.) Wacht maar, met kermis zal hij opdokken!

Frits, die intusschen geheel gekleed is.

Daar is 't rijtuig... Dag, Mina.

Mina.

Dag, mijnheer, veel plezier! (Frits, af.)

Mina.

't Is een beste vent, maar aan zijn verstand zal-i ook niet barsten: ze kunnen daar aan het stadhuis toch ook maar al es gebruiken. (Gaat naar het raam.) Nu eens kijken... hij stapt er in... Ja, vlug maar, vooruit maar, jongens.

Juist, leg er de zweep maar over heen ... (Plotseling) Wa is dat ? Heb ik 't nu mis of wis? (Verrast.) Daar heb je waarachtig ' dat oude meubel, mijnheer z'n schoon moed ermevrouw de weduwe Dankelman. Goeie genade, dat wordt gekheid. Als die oude kippige tooverlantaarn hem wil zien en spreken . .. Maar ik ben er ook nog. (Er wordt gescheld.) ^Jou^etgraag iemand voor den gek, maar als ik die oude met haar drukkie eens te pakken kon hebben. .. (Er wordt weer gescheld.j J*, ]*, hiast ie maar niet — morgen komt er nog een tram. Ik vlieg al', mensch .... Daar heeft de juffrouw 'r al open gedaankat ik nou in de buurt blijven, anders vliegt mijnheer er in. (Doet de gordijnen van de alcoof dicht en laat de raamgordijnen vallen.)