is toegevoegd aan uw favorieten.

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeilijke jaren voor de Maatschappij: Epidemieën; strenge winters; fabrieksbranden; duurte der eerste levensbehoeften; werkloosheid; de

oorlogsjaren na Augustus 1914 101

De Leidsche Maatschappij en andere liefdadigheidsinstellingen: Diaconieën; Leidsche Vrouwenvereeniging; Weerstandsfonds voor Ongelukken en Rampspoeden in Fabrieken; Steuncomité Oorlogstoestand 1914; Armenraad 111

Belangstelling in en medewerking bij den Arbeid der Maatschappij: Vorstelijke belangstelling; medewerkers; ambtenaren in

dienst der Maatschappij; hoofd-directieleden 117

Iets over de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid uit de

laatste kwart eeuw 123

Namenlijst van leden van het Hoofdbestuur vanaf 21 October

1817 tot 21 October 1917 129