is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft genomen, hunnen dienst, en sleutels neder, niet begeerende Langer dus behandelt te worden, of onze rust na ziel en Lighaam te spillen in den dienst van een geselschap, daar waarheyt en geregtight zo weynig word verdedigt, en.de reputatie eri .goeden naam van welmeenende die° naren zo word benadeelt, kennende geenzints zien dat onsen dienst zulken vergelding verdient en daarom wel Ernstig protesteerende tegen alle verkeerde handelingen, misduidingen en versprekingen, die iemand ons op den hals zouden mogen brengen. Blijvende na U.E. der Goddelijke Genade bevolen te hebben U.E. G. Broederen Jan Spillebout,

Willem van den Brie,

Anthony Vergoes,

Antony van Linschoten, *

Jan Zwarts,

Abraham Buissant,

Jacobus van der Hoef,

Jacobus Barnaart Junior.

Fo. 267.

Den 9 Maart op Zondag na de Predicatie de Broederen verzogt zijnde in te blijven, zijn deze Twee Resoluties door Cornelis van Putten den broederen voorgeleesen. Waarop van die bovengemelde diakonen die present waaren, de Steutelen rakende de gemeenten, aan de broederen overgaaven, door dezelve neder te Leggen bij de voorzangers plaats, en naar Stille groet aan de Broederen gedaan te hebben, uyt de kerk vertrocken. De Broederen ziende de genoomene Resolutie uytvoeren hebben In deese omstandigheden verscheyden proposities gedaan, en geresolveert dat Willem de Vos en Jan Corbee beyde Leeraren en Jan Buyssand, Enige overgebleeven Diaken de Sleutels te zaamen zoude opneemen en haar commissie gegeeven om uyt de reets afscheyd genoomen diakonen als opnieuw te verzoeken met Generale Instemming der broederen om den dienst bij provisie tot Passcha aanstaande als Diakonen waar te neemen, Te weeten, Jan Swarts, Anthony van Linschooten, Willem van den Brie en Jacobus van der Hoef,' welke eerstgemelde alsdan 6 Jaaren, de Tweede 5 Jaaren, de derde 4 Jaaren, de Laatste 2 Jaaren hebben gedient, welke Commissie de 3 dienaaren aanstonts uytvoerden eu zijn gegaan naar Swarts, Van den Brie en Linschooten en van der lloef, welke Laatste niet conde spreeken, alzo gevaarlijk siek was, maar de 3 eerstgemelde naar de zaak beredeneerd te hebben, als opnieuw versogt werdend uyt den Naam en van weegen de generale Broederschap, haar dienst omtrent den armen niet willen onttrecken maar 't selve tot Passcha weder aangenoomen, dog Jacobus van der Hoef weygerig gebleeven.