is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Er zit een kikvorsch op de rails. Lies je; dien moet de conducteur even in de sloot jagen."

„Nietwaar, mijnheer?" vroeg de oolijke vader knipoogende aan een in den hoek van den waggon weggedoken medereiziger, welken hij — zeker vanwege een locale krant, waarin deze zich verdiepte, — meende te moeten aanmerken als een bewoner, en dus kenner, van deze landouwen.

Die in den hoek zat knikte den heer en het meisje toe. En hij dacht tegelijk: „Kon de conducteur, als hij den kikvorsch, die op de rails zit, in de sloot jaagt, omgekeerd meteen ook maar de menschen, die in de kikkersloot zitten, op den vasten grond jagen!"

Want dat is zeker, onze Noord-Hollandsche kikvorschen behooren niet op den vasten wal, doch in de kroossloot. Maar evenzeer behooren onze NoordHollandsche menschen niet in de kikkersloot, doch op den vasten grond.

Dit laatste echter kan de conducteur van de stoomtram niet in orde brengen.

Dat kan alleen de Geest Gods.