is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veehouders en kleinstedelingen moet men uitroepen: „Hoe komen zij eraan!"

Doch dat is hun geheim. Geen geheim echter maken zij, die het bovennatuurlijkheids-geloof van mijn vrienden en mij raar vinden, bij voorkomende gelegenheid van hun gevoelen, dat ook bijbel en godsdienst -— op zijn minst althans dat, waar ons verstand niet bij kan, in bijbel en godsdienst < in den stralenglans der verlichting niet kan bestaan. Deze verlichting verlangt, dat wij ons enkel met klare werkelijkheid ophouden. Werkelijkheid is: de kwaliteit van het hooi, en het bedrag van den hoofdelijken omslag, en de waarde van de runderen, en zoo.

Daartegenover meenen toch ook weer enkele anderen, uit het evangelieboek huns geloofs nochtans meer vertroosting voor zichzelf te putten dan uit de lijst der marktprijzen van het rundvee. En in het rijk gevoel dier vertroostig wagen zij zich aan de vraag: zouden wij in dat troostlicht toch soms niet in de beste verlichting wandelen? En die zoo op hun verlichting roemen, maken zij zich wellicht ook blij met het schijnsel van een door henzelf aangestoken kaarsje, achter dichtgesloten blinden, waartegen vanbuiten de zonneheerlijkheid, voor welke zij zich verstoppen, straalt en flonkert?

Maar thans gehandeld over hetgeen boven dit

stukje staat.

Dat van het manke paard is zoo: