is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

HET NOORD-HOLLANDSCHE ZENDINGSFEEST.

Er is geen stichtelijker schouwspel te bedenken dan dat, t welk een Noord-Hollandsch zendingsfeest aanbiedt. Ieder, wien een uitstap naar onze beemden toelacht, valt aan te raden, daarvoor dien dag uit te kiezen, waarop de tusschen duizend en tweeduizend zendingsfeestbezoekers uit onze vlakke weiden van alle richtingen samenstroomen naar het stukje bosch, dat voor ditmaal als feestterrein is aangewezen. Ik stel ze u voor, die duizend tot tweeduizend, als: Noord-Holland in het stoffelijk en in het geestelijk zondagskleed. Want natuurlijk hebben zij op het provinciale zendingsfeest het uitwendige zondagskleed aan. En daarin zien onze mannen er kranig genoeg uit, en onze vrouwen keurig en kleurig genoeg, en vooral onze jongelieden heer-endame-achtig genoeg. Maar óók het gemoed zoo echt op zijn zondagsch komen zij daar bijeen. Als gij de bezoekers en bezoeksters van een NoordHollandsch zendingsfeest rondziet, dringt het zich aan u op, dat bij hen één voor één de stemming