is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het derde levensjaar is de toestand aldus: ± 60% der woorden zijn substantieven, 20 tot 25% werkwoorden, en 15 tot 20% behooren tot de overige rubrieken. Duitsche, Amerikaansche en Fransche kinderen, vertoonen, voor zoover de onderzoekingen gaan, in dit opzicht 'n opvallende overeenkomst. In het derde jaar begint de differentiëering in alle richtingen zich breed te ontplooien.

Van de lijsten van Tracy, waarvan vroeger reeds melding werd gemaakt, en die te zamen 5400 woorden bevatten, nemen wij hier enkele in beknopten vorm over: de kinderen worden aangeduid met de letters van het alfabet.

d .SP ■ i .

I I s' Is' é I *! :il èf &! | I 1

*0 cd a <D c—i

OtS3W ? ? P H *

A 19 m. 78 19 — 36 4 1 — 6 144

B 21 m. 148 6 2 14 5 2 — — 177

C 22 m. 37 4 1 9 8 — — 10 69

D 23 m. 95 12 3 16 7 — 1 2 136

E 24 m. 168 22 7 52 7 4 — 3 263

F 24 m. 95 6 1 21 4 — — 12 139

G 24 m. 187 30 3 46 11 5 — 3 285

H 25 m. 196 15 3 28 5 3 — — 250

I 27 m. 113 16 2 27 10 1 1 1 171

J 28 m. 422 69 9 136 23 12 2 4 677

K 28 m. 287 29 13 89 19 6 1 7 451

L 30 m. 132 42 18 87 31 12 3 2 327

Op duidelijke wijze wordt door deze cijfers, ondanks de groote individueele verschillen, geïllustreerd wat boven gezegd werd over de frekwentie van de drie hoofdgroepen: substantieven, werkwoorden en overige rededeelen. Van de 5400 woorden waren 60% zelfstandige naamwoorden, 20% werkwoorden, 9% bijvoeglijke naamwoorden, 5% bijwoorden, 2% voornaamwoorden, 2% voorzetsels. 1,7% tusschenwerpsels, 0,3% voegwoorden.