is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou doorzetten met 'n strak gezicht, er pleizier in hebben Komont n beetje te sarren ... Jacob kon dat... Och, maar hij had ook met zooveel rekening te houden waarvan de jongen niet wist... Even probeeren toch, hij kon altijd nog toegeven. &

„Hoor ns, beste vrind, of je nou lang praat of kort praat... het kwart, dat is m'n laatste woord ..

De commissionnair zweeg een wijle nadenkend.

„Enfin," stemde hij toe zuchtend, „dan zullen we dat zaakje maar doen."

"5f.oec'' zei Leyter, alsof hij 'n gunst bewees, maar innerlijk was er even 'n kleine juiching als bij het behalen van n onverwacht succesje. En terwijl hij het een en ander noteerde, de branderij van levering opgaf, rustig-onverschillig schijnbaar, bemerkte hij wel, dat Romont overleggend te dralen stond en werkelijk kwam er weifelend:

„Zouden we er maar niet in-eens zes-en-dertig stukken van maken?

, Leyter draaide zich bruusk om. Met 'n gezicht, alsof-t-ie t niet helpen kon, meer gezegd had dan hij mocht, stond de commissionnair z'n bolle rasperige wang te bestreelen Weer was er spanning in den brander. Hij moest aan u^i° jdenken, die hem al twee dagen geleden voorspeld had, dat de moutwijn in de hoogte zou gaan.. Hij had hem niet willen gelooven en nu duidde alles er op, dat de jongen 't bij het rechte eind had.. Merkwaardig die kijk van Jacob op de prijzen... Hij moest ze maar geven, die vier-en-twintig stukken erbij. Van alle markten profiteeren was toch wel het veiligst systeem.

„Levering begin volgende week dan," bedong de brander nog.

„Zoo als je wilt," deed nu Romont onverschillig en z'n jas onder de kin weer dicht knoopend en haastig den hoed lichtend van de copieerpers :

„Nou, dan hebben we nog 'n zaakje gedaan om 't jaar te besluiten en niet 't slechtste zou ik denken.. Tien-en-'n kwart is van 't jaar niet besteed."

„Nee, zei Leyter, „'t is bedonderd geweest."

„Eind goed al goed, moet je maar denken," stroef-lachte