is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zou t makkelijk klaarspelen om desnoods ondergronds 'n eindje pijp te leggen... En als 't gedistilleerd eenmaal in z n pakhuisje was, dan wist hij wel de middelen om 't ter bestemder plaatse te brengen, dat was waarachtig wel aan m toevertrouwd ... hij kende t klappen van de zweep ... Nou en wat er aan te verdienen was, dat kon meneer Leyter zelf wel uitrekenen ... 'n cent of zestig per liter en 'n hectoliter liep gauw door 'n goeie leiding, niet?

„Jawel, zei Jacob „dat is verduveld aardig en vreeselijk eenvoudig, maar wie betaalt de boete, als we gesnaptworden ?"

M»We worden niet gesnapt." Kellenaars antwoordde met bijna verontwaardigde beslistheid.

„Daar ben ik nog zoo gerust niet op."

„Meneer, neem dat nou 'ns van me an: als je gesnapt wordt, is 't altijd en eeuwig verraje spul. Ik heb in me goeien tijd gesmokkeld, waar de commiezen met d'r neus bij stonden, op klaarlichten dag. Als ik je die staaltjes vertelde. ^ Z n gezicht gloriede bij de gewekte herinnering. Hij wierp zich leutig achterover in z'n stoel, strekte de beenen languit onder tafel, haakte de duimen in de armgatenvan z'n vest. „Ha, die bakken, die ik gehad heb... Indertijd hielden we n meid, die had ik er bliksems goed op gedresseerd. Ik woonde toen in de Boterstraat, vlak tegenover mn branderij. Ken je de geschiedenis?" onderbrak hij zich zelf, toen hij 'n glimlach speurde op Jacobs gezicht.

„Toch niet, roei maar door."

„Nou, ik liet die meid zoo'n paar keer per dag warm water halen uit de branderij . . . maare . . . 't was lang niet altijd heet water, snap-je? Ik zie die ouwe Kee nog, met aan d r juk de twee emmers vol moutwijn, met 't onnoozelste gezicht van de wereld uit de branderij komen, de straat oversteken en ons huis binnenstappen, of-t-er geen vuiltje aan de lucht was. Ja, die ouwe Kee was brutaal als de honden. Nou, dat is goed blijven gaan, totdat ze op 'n goeien dag door de gladdigheid met de heele santekraam onderste boven flikkerde, omdat ze 'n beetje haast maakte voor de commiezen, die juist aankwamen . .. Nou, die lammelingen roken natuurlijk op honderd meter afstand al wat voor heet