is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooal noodig had aan kleeren en voor de linnenkast. . . maar als mama 't nu 'ns zwart op wit voorcijferde. . . Sinds dien was er reeds menig woordje gevallen over dien uitzet, ook tusschen Henriet en haar man. Want ook mevrouw Leyter vond het bedrag tamelijk klein; haar toch wezenlijk niet te ruim genomen begrooting overschreed het tenminste aanmerkelijk. Ze herinnerde zich ook nog best, dat haar vader indertijd vrij wat meer ten koste had gelegd aan haar huwelijksuitzet en de gedeeltelijke installatie van hun woning. En zij waren nog eenvoudig begonnen in 'n huisje op de Oostvest. . . Thans waren de eischen zooveel hooger. In het groote huis aan de Plantage zouën de jongelui toch al aanstonds moeten beginnen met twee meiden te houën. . . Henri sprak zelfs van 'n auto. . . Tegenover de royaliteit van hun schoonzoon, konden ze niet anders dan eveneens royaal zich betoonen. Natuurlijk, het hoefde niet overdreven te zijn — daar was ze zelf ook tegen — maar 'n beetje chiek en jeuig, 'n beetje meer dan recht-uit, dat was toch eigenlijk niet meer dan 'n staaltje van hun plicht.

Inderdaad griefde het Henriet, dat ze zeer waarschijnlijk teleurgesteld zou worden in haar moederlijken trots, die bogen wilde op de keurige verzorgdheid en deugdelijkheid van wat haar dochter mee kreeg ten huwelijk. Reeds had ze in heimelijk-bedisselend gepeins en overleg genoten van de stapels koelwit linnen met sierlijke krul-letters bemonogramd, van de fijne, soepel-batisten onderkleeren, wuftig van waaierende kantstrooken en garneersels, van heel die kostelijke blankte, waarmede ze Suus' linnenkast in haar verbeelding vulde.

En gretig in haar gewekten kooplust had ze met Suus — doch dikwijls ook in haar eentje — de talrijke prijscouranten bestudeerd, die na de officieele bekendwording van het engagement, dag na dag door allerlei leveranciers waren toegezonden, had aanteekeningen gemaakt, de afbeeldingen, of het kunstwerken gold, bewonderd, becritiseerd met pijnlijke nauwgezetheid. Doch na Hermans besliste verklaring leek haar plots al dit begeerenswaardige moois onbereikbaar.

Want met 'n voor zijn doen ongewone heftigheid bleef Herman op z'n stuk staan, was zelfs eens woedend uitgebar-