is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Rusteloos woelend lag Laurens dien avond te bed. 't Was of de opwinding van dit voor hem vreugdeloos samenzijn nu eerst in volle heftigheid in z'n zenuwen te trillen begon; 'n soezige warring van brokstukken gesprek en muziek echode in z'n moeë hersens, die hij nochtans niet tot rust vermocht te dwingen. In treiterige herhaling, aldoor, aldoor deunde het refrein van 'n negro song, dien Harms op 't laatst gezongen had, toen de ernstig-musikale stemming naar het jolige verliep, in hortende, amechtig-makende cake-walkcadans in z'n hoofd, als 'n bespotting van z'n tobbende gedachten. Want het heele intiem-huiselijke feestje bij De Borgas was voor hem 'n bittere ontgoocheling geweest. De menschen gingen öp in elkander en in hun hartstocht voor kunst en hij, met z'n gebrekkige ontwikkeling, met z'n plat-alledaagsche aspiraties, kon hen niet volgen; hij zat zwijgend bij hun belangwekkendste gesprekken. Ze moesten hem wel 'n saaien, onbeteekenenden jongen gevonden hebben.. Zoo weinig als dezen keer trouwens, had-ie nog nooit te beweren gehad. Anders wist-ie nog wel 'ns mee te praten, kon hij z'n oppervlakkige kennis op kunstgebied wel 'ns 'n glimp van gewichtige doordachtheid geven, 'n enkele maal accompagneerde hij ook Nathalie, wanneer de begeleiding eenvoudig was — hij speelde makkelijk van 't blad — maar dezen avond, als overbluft door Harms, had hij treurig weinig te vertellen gehad en z'n accompagneeren was vrijwel mislukt. Hij had onbegrijpelijk vaak misgegrepen in de toetsen, was door z'n nervositeit aldoor erger aan het knoeien geraakt... miserabel. Z'n verliefdheid op Nathalie kwam hem nu ook weer als 'n bespottelijk-aanmatigende zelf-overschatting voor... Maar waartoe zou-d-ie lang over dien korten geluksdroom piekeren ... Reinier was 'n concurrent, tegen wien hij 't glansrijk aflegde ... Pas de chance, mon pauvre Barbarin...

Hij trachtte er luchtig over te denken, over die fel-grievende teleurstelling in cynische zelf-bespotting en na wat hij geleden had, dien avond, was deze kwelling 'n vreemd genot. Totdat hij bedacht, wat hij voor z'n zieleleven verloren had,