is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meerhold was toch geen losbol... Vervelend, dat Laurens hem op zulke gedachten had gebracht... en nog beroerder, wanneer de jongen Henri er op aan keek... En toch, 't pleitte voor z'n goeie hart.. . 'n beste, fijngevoelige jongen, die Laurens ... en hoe onschuldig blijkbaar nog ... God gaf, dat-ie 't bleef... In alle geval mocht-ie aan z'n argwaan geen voedsel geven ... En toen loog Leyter, dat-ie indertijd naar aanleiding van zekere praatjes naar Meerhold had geinformeerd en het toen gebleken was, dat alles schromelijk was overdreven. Hij wou daarmee weer niet zeggen, dat Henri 'n halve heilige was... och nee, dat natuurlijk niet, maar Laurens moest zich as-je-blieft niet storen aan alle mogelijke geklets ... 't Zou misschien verwijdering kunnen geven tusschen z'n aanstaanden zwager en hem en dat diende nergens voor... de eendracht moest bewaard blijven in 't gezin ...

II.

De datum van trouwen was bepaald tenslotte op zevenen-twintig September, 'n maand vroeger ruim dan ze oorspronkelijk zoo ongeveer hadden afgesproken. Want het schikte Meerhold slecht in zaken om in November afwezig te zijn, zoodat hij die vervroeging had doorgedreven. En nu zoo op-eens de tijd van voorbereiding was ingekort, werd het 'n jachtig gehaast om gereed te komen.

Suus leefde in 'n roes. Van het languissante in haar manier van doen van voor haar engagement was niets meer over; ze was een en al bedrijvigheid geworden. De inrichting van het huis was haar eerzucht en 't was 'n pralerig genot om over de kostbaarheid van de uitgezochte meubels te praten, over de tapijten en de gordijnen, min of meer blasé, zonder schijn van grootspraak... ofschoon het dit inderdaad wel was.

In haar denken vereenzelvigde zich de gezelligheid en de pracht van hun interieur vrijwel met het begrip huwelijk; Meerhold was de gever en de instandhouder van de luxe, waarmede ze zich omgaven. En ze was het zich ook wel bewust, Suus, dat het niet louter, niet op de eerste plaats