is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Godsdienst en voor Vaderland.

Wie mag den ondergang beletten ?

Wie is het die 't gevaar afwendt ?

Europa wankelt. Recht en wetten,

En eer en deugd, 't wordt al miskend.

Al wat een edel hert doet gloeien,

Wordt uitgedoofd als onverstand.

De boosheid wil de liefde uitroeien Van Godsdienst zelfs en Vaderland!

Een troon, de schoonste troon der aarde, Op eeuwen en op God gesteund,

De troon van Rome, op wien de waarde En het geluk van 't menschdom leunt, —

Wordt door uitzinnige onderdanen En vreemde schelmen aangerand,

Die schrijven op hun oproersvanen :

Geen Godsdienst meer noch Vaderland!

Helaas! hoe zijn ze blindgeslagen

Die opstaan tegen Kerk en God!

Hoe jammer zijn zij te beklagen!

Wat heb ik deernis met hun lot!

Maar 'k voel mijn hert van woede ontstoken

Als men den Belg ook strikken spant,

Als men den Belg ook aan durft spreken:

Verloochen God en 't Vaderland!