is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit samen-wezen van nu gesplitst bedrijf won correspondentie uit. En er was veel verkeer, maar over kleiner oppervlak als tegenwoordig. Er waren tal van wegen, land-, en rivier-, en zee-wegen, al van oudsher, ook in de vroegere « duistere middeleeuwen », in deze streken, in Noord- en West-Europa; de jongste onderzoekingen wijzen er hoe langer hoe meer aan.

Daar waren 't de Friezen die koopmanschap dreven, tot in Engeland, ver Duitschland in, en naar de Oostzee (i). Syrische en Arabische handelaars kwamen naar Rusland en de Oostzeelanden, Noren naar 't Zuiden langs den handelsweg van 't rijke centrum Byzantium via Kijew naar Noord-Europa (2). Vele Friesche munten uit de XIe eeuw zijn in Rusland gevonden; massa van allerlei landen en volken in Groot-Nederland. Vooral Joden maakten groote reizen; in hun handen was inzonderheid de geldhandel; zij ook vonden op vele plaatsen pied-a-terre bij geloofsgenooten.

In de XIVe eeuw wordt al vrij veel « reisinge » vermeld (3).

Van ouder datum is 't berijmd in Willem vaji Oringen : « Wi sijn coopliede ende varen achter

(1) Na 1300 komen de Friezen minder voor. schulte, a. w. blz. 152. — Zie ook voor de litteratuur, verder Meilink, De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwart der XIV' eeuw (1912), 34 vv' ^7 vv'> 86, 172 vv., 272, 304, 308. — Poelman, Geschiedenis -van den handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en het Karolingische tijdperk (1908), blz. 48 vv. 87, passim. — De Noordzee heette ook Mare Frisicum. De naam « de Vries, c de Vreese », wijst op groote verspreiding van deze stamgenooten.

(2) jacob, Der nordisch-baltische Handel, S. 37, 70. — Vooral alex. Bugge in Vierteljahrsschrift für Sociale und WirtschaftsGeschichte, IV (1906), S. 227-271.

(3) Zie de Cameraers Rekeningen van verschillende steden in WestEuropa (XIV' eeuw).