is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NODIGE EN OVERBODIGE OPMERKING.

De welwillende Nederlandse lezer houde bij het lezen en beoordelen dezer verzen in gedachte:

Dat 't Afrikaans niet gehoord en bezien wil worden met 'n Nederlands oor en oog;

dat 't Afrikaans geen Nederlands teil zijn en derhalve ook niet als gebroken of verminkt Nederlands mag worden beschouwd; want „grammaties verval is de wet, welke de ontwikkeling der taal beheerst, en Afrikaans heeft niets anders gedaan dan die wet volgen";

dat geen enkele Afrikaanse dichter tot dusver in de gelegenheid was zijn moedertaal op school te leren beheersen, maar dat ze allen pas op latere leeftijd hun taal zijn gaan kneden en vormen voor schriftelik gebruik;

dat de moderne literaire beweging in Z. A. — pas 'n 12 jaar geleden ontstaan — niet op zichzelf, noch minder van 'n Europees-Nederlands standpunt, moet worden beoordeeld, omdat het onze schrijvers en dichters, naast de kunst, te doen is om „de grotermaking van de natie, haar denken, haar taal, haar zeden".