is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het begin van onze eeuw is voor Zuid-Afrika in meer dan een opzicht van buitengewone betekenis geweest. Het korte bestek van 'n tiental jaren zag daar 'n reeks van gebeurtenissen zich afwikkelen — op staatkundig, op ekonomies-maatschappelik, op taalkundig terrein — die de stoutste fantasie door onverwachte wendingen zouden overtreffen.

Bij de geweldige beroeringen van de tegenwoordige tijd voelt men die jaren alweer zó veraf liggen, dat het nodig is de herinnering daaraan even te verlevendigen, vooral ook om het oorzakelik verband met de huidige nationale kuituur-beweging in Zuid-Afrika.

Op het tijdstip dat overal in de beschaafde wereld de zogenaamde „verlichte eeuw" met vreugdebetoon en klokkespel ingeluid werd, lag op de zonnige Zuidafrikaanse vlakten het Afrikanerdom te stuiptrekken in zijn bloed, en werd daar tussen de bouwvallen van 'n eenmaal welvarend land alleen het gedonder van kanonnen vernomen, beurtelings afgewisseld door de klaagtonen van de doodsklok, waardoor 'n stervend volk grafwaarts werd begeleid.

Die dageraad van verlichting en beschaving, waarvan men zich allerwege zulke schone verwachtingen had gevormd, scheen voor het Boerevolk te zullen ondergaan in 'n nacht, waarop geen nieuwe morgen dagen zou.

Toen, echter, is het wonder gebeurd! Uit de puinhopen van 'n bijna driejarige wanhoopstrijd is 'n herboren en gelouterd Afrikanerdom te voorschijn getreden, dat zich met onvergelijkelike wilskracht gezet heeft aan de heropbouw van huis en haard, aan het leggen van de grondslagen voor 'n nieuwe, grote toekomst.