is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEGKOP i).

Bleek blink die seile vér teën die hang, swart kom die kaffers met driftige drang, bewend omhoog rijs gebed en gesang — o so bang!

Donkre gevaartes dondrend temet, blitsende flitse van pijle gewet,

borend naar bowe die skietgebed:

Heere red!

Hoor die gebruis teën die wawiel aan! Hoor die geklots oor die seile slaan! Sug van vertwijfling die boesem ontgaan:

Heer, dis gedaan!

* * *

Vas lê die roer in die trekker se hand, fluks hou sijn vrouw aan sijn sijde stand, weg vlug Kalipi weer naar sijn land — vér oor die rand!

Swart lê die kaffers: blom van die lieir; „Samel bij hope die vijand se speer! „God het geseën man en geweer!

„Sink dan terneer!

„Hom sij die eer!"

') Een aanval van 'n 5000 Matabelen op het Trekkerslager te Vechtkop (Oranje-Vrijstaat) werd door Sabel Cilliers met 40 man afgeslagen (Okt. 1836).