Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan blijft het voor de onderneming vastgesteld maximum voor deu jaarlijkschen bruto-aanplant voorloopig van kracht.

(2) Indien echter niet, blijkens schriftelijke mededeeling van den beheerder, binnen den tijd van vijf kalenderjaren, met inbegrip van het jaar, waarin de tijdelijke staking heeft plaats gehad, de exploitatie ten genoegen van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur is hervat, vervalt het voor den jaarlijkschen bruto-aanplant der onderneming vastgesteld maximum en wordt deze aangemerkt als definitief te zijn gestaakt.

Sluiten