Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1434

1434

1434

(VAN DEN SCHRIJVER.)

DE METHODEN

* TOT HET OPSPOREN «

* « VAN VERGIFTEN * *

* IN DE XIXDE EEUW. «

* «REDE* *

W> ' ' ' ~ i r ^

UITGESPROKEN BIJ DE HERDENKING VAN DEN STICHTINGS-DAG DER UTRECHTSCHE HOOGEo o SCHOOL DOOR o o DR. H. WEFERS BETTINK, o o HOOGLEERAAR. o o

[ B 22 f

O O O UTRECHT. STOOMSNELPERSDRUKKERIJ O O O O O O O L. E. BOSCH & ZOON. MDCCCC. O O O O

- ' 4' ï •/> ^ . >

A. VAN DORSTEN JR., UTRECHT.

Sluiten