Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren Curatoren, Professoren, Doctoren, Studenten en Gij allen, Dames en Heeren,die door Uwe aanwezigheid belangstelling toont

in den feestdag der aloude hoogeschool, en deze plechtigheid door üwe tegenwoordigheid opluistert,

Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders!

Is de 19d0 eeuw inderdaad geëindigd , toen op 31 December de laatste klokslag van middernacht wegstierf, dan wel moeten wij nog tot den laatsten dag van dit jaar op dat einde wachten?

Hoeveel pennen zijn over deze vraag in beweging gebracht, hoeveel woorden daarover gewisseld.

Wat het einde der vorige eeuwen over dit vraagstuk te beide bracht is herhaald zonder veel nieuws er aan toe te voegen, en het is te vreezen, althans te verwachten, dat bij het naderend einde der 20ste eeuw de cirkelganger mensch dezelfde vraag wederom aan de orde zal stellen , dezelfde gionden voor en tegen weder aanvoeren, en weder evenmin tot overeenstemming brengen zal.

Ik zal mij dan ook in deze vraag niet verdiepen, en onbeslist latende of de 19'k eeuw geëindigd is dan wel of zij nog enkele maanden te leven heeft, wensch ik eenige oogenblikken stil te staan bij een deel van hetgeen in de 19de eeuw op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tot stand kwam.

Sluiten