Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen met hare invoering de wet van 13 Augustus 1857 (.Staatsblad n°. 103) en alle andere het lager onderwijs betreffende algeuieene, provinciale en plaatselijke verordeningen, voor zoover zij met de voorschriften dezer wet in strijd zijn.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren , wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 17den Augustus 1878. {get.) WILLEM.

Be Minister van Binnenlandsche Zaken , (get.) Kappeyne.

{JJitgeg. 22 Aug. 1878.)

verschillende gewijzigde en nieuwe artikelen der wet van 1901, de noot onder titel VII „Overgangsbepalingen", wet 1901.

Sluiten