Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

INLEIDING.

bladz.

§ 1 Karakter der douane-belastingen 1

§ 2 Fiscale en beschermende invoerrechten 2

§ 3 Uitvoerrechten 3

§ 4 Waarderechten en specifieke rechten 4

HOOFDSTUK I.

In- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië 5

§ 1 Tariefwet en tariefordonnantie 5

§ 2 Tolgebied 6

§ 3 Invoerrechten 6

§ 4 Specifieke rechten 8

§ 5 Waarderechten 12

§ 6 Absolute vrijdom van invoerrechten 13

§ 7 Relatieve vrijdom van invoerrechten 15

§ 8 Verboden invoer. Invoer onder beperkende voorwaarden. 17

§ 9 Uitvoerrechten 21

§ 10 Vrijdom van uitvoerrechten 23

§ 11 Verboden uitvoer. Uitvoer onder beperkende voorwaarden 24

HOOFDSTUK II.

Zekerstelling van de heffing der in- en uitvoerrechten . . 25

§ 1 Havens voor in- en uitvoer geopend en douanekantoren . 26 § 2 Verzekering van de aanbrengst bij de tolkantoren der

goederen aangevoerd van buiten het tolgebied ... 32

A. De algemeene aangifte 32

B. Aanzuivering der algemeene aangifte 33

C. Regelen in acht te nemen bij lossing en vervoer

ter reede 35

§ 3 Verzekering van de betaling, door importeurs van goederen, van de verschuldigde rechten 37

A. Aanbreng der goederen aan den wal (opslag) . . 37

B. Wegvoering uit de opslaglokalen (uitslag) ... 38

I. Wegvoering uit de opslaglokalen onder vigueur van het Regl. Lt. A. en de daarvoor noodige aangifte tot opslag in entrepot, tot invoer ten verbruik of tot doorvoer of vervoer 39

II. Wegvoering uit de opslaglokalen op plaatsen, waar

het Regl. Lt. B. geldt. Aangifte tot invoer ... 44

Sluiten