Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE DOUANE-AMBTENAREN, IN HET BIZONDER DE HEFFING DER RECHTEN.

De heffing der in- en uitvoerrechten en de tegengang van den smokkelhandel, d.w.z. van den clandestienen invoer of uitvoer van rechtengoederen, geschieden door het korps douane-ambtenaren. Deze ambtenaren, die over de verschillende kantoren verdeeld zijn, worden onderscheiden in twee groepen, t. w. in ambtenaren van den administratieven (sédentairen) dienst en ambtenaren van den actieven dienst (het actief toezicht).

§ 1. De ambtenaren van den actieven dienst.

De taak der ambtenaren van den actieven dienst omvat in hoofdzaak den verificatiedienst, ') de berekening der rechten verschuldigd ter zake van passagiersgoederen, van pakketten (postpakketten en bootpakketten) en van scheeps-

') Onder verificatiedienst is met betrekking tot kantoren, waar het reglement Lett. A van kracht is, hoofdzakelijk te verstaan het controleeren der aangiften tot wegvoering of opslag van goederen op hunne juistheid o.a. door vergelijking v.z.n. van de soort, hoeveelheid en waarde der goederen met die aangiften. Op plaatsen, waar het reglement Lett. B geldt, daarentegen bestaat de verificatiedienst, in verband met de omstandigheid dat aldaar slechts eigen aangifte van de soort verplichtend is gesteld en deze soort in vele gevallen in de praktijk slechts met een collectieve benaming als manufacturen, kramerij, eetwaren, koopmanschappen, wordt aangeduid, bijna uitsluitend in eene opneming van de hoeveelheid, soort en waarde der weg te voeren goederen.

Sluiten