Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amboina (Stbl. 1903 No. 422, Ten derde, sub I).

Neira (Banda) Idem.

Dobo (Stbl. 1905 No. 587, Ten tweede).

Toeal Idem.

Koepang (Stbl. 1903 No. 422, Ten derde, sub 1).

Pabean (Boeleleng) (Stbl. 1908 No. 203, Ten derde, sub I).

Benoa (Stbl. 1908 No. 444, Ten eerste).

Ampenan (Stbl. 1909 No. 305, Ten tweede, sub I).

Laboehanhadji Idem.

Artikel 2. Kantoren zijn gevestigd in de voor den algemeenen handel opengestelde havens, in het vorig artikel genoemd, — uitgezonderd Besoeki (Stbl. 1910 No. 525) (') — en bovendien te Pamanoekan, Japara, Toeban, Grisee, Bawean, Kraksaan (Stbl. 1898 No. 15), Soemenep, Boender, Kamal (Stbl. 1900 No. 267, § I), Sampang, Poeloe Tello (Stbl. 1898 No. 136, art. 1), Mokko-Mokko, Bintoehan (Stbl. 1901 No. 150, § III), Mengala, Kalianda (Stbl. 1884 No. 198), Tjabang, Kotta Agoeng (Stbl. 1901 No. 134, Ten eerstej, Kangean, Sapoedi (Stbl. 1883 No. 244, art. 3), Ketapang (Stbl. 1895 No. 78, § II), Brakas fStbl. 1903 No. 222), Blinjoe, Soengailiat en Pangkalbalam (Stbl. 1910 No. 632, Ten tweede).

Op plaatsen, waar geen kantoor is, mogen aan invoerrecht onderworpen goederen niet worden gelost uit vaartuigen, waarmede zij over zee zijn aangebracht, dan nadat op eene plaats, waar een kantoor gevestigd is, de verplichtingen omtrent de invoerrechten zijn nagekomen.

Het inladen van goederen ten vervoer over zee is op plaatsen waar de formaliteiten voor de inlading niet kunnen worden vervuld, alleen toegelaten onder voorwaarde dat het vaartuig, waarmede het vervoer zal geschieden, onverwijld op de naastbij gelegen plaats, waar de formaliteiten vervuld kunnen worden, de verplichtingen nakome als bij inlading aldaar.

Atjeh (afd. Groot Atje h). Elders dan te Oleh-

leh zijn in de afd. Groot-Atjeh geen tolkantoren gevestigd

(Stbl. 1899 No. 74, Ten tweede, § II).

(') zoomede Stagen en Kcma.

Sluiten