Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met controleur, ontvanger, ambtenaar, eerstaanwezend ambtenaar: die der in- en uitvoerrechten of zij, die met de functiën der evengenoemden belast zijn.

Artikel 31. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Januari 1883.

Op dien dag vervallen:

de ordonnantie van 13 December 1873 (Staatsblad No. 241);

» » van 25 December 1873 (Staatsblad No. 264);

van 2 Maart 1874 (Staatsblad No. 75);

» » van 21 Maart 1875 (Staatsblad No. 81);

van 9 Juni 1878 (Staatsblad No. 171); van 9 September 1879 (Staatsblad No. 272); van 1 October 1882 (Staatsblad No. 239);

Documenten, vóór genoemden datum afgegeven, blijven geldig voor het doel der afgifte en voor gelijken tijd als waarvoor zij onder de oude bepalingen konden gelden.

Goederen op dien datum in een dépötpakhuis worden gerekend in een opslaglokaal te zijn. Pakhuishuur is te rekenen van dien dag daarvoor niet meer verschuldigd.

Goederen, in het Gouvernementspakhuis aanwezig, worden behandeld als onbeheerde goederen.

Verplichtingen en aansprakelijkheid, uit reeds ingediende aangiften voortvloeiende, worden beheerscht door de bepalingen tijdens de indiening geldende.

Overtredingen, vóór de in werking treding van deze ordonnantie begaan, worden gestraft volgens de toen bestaande bepalingen. Indien de rechter oordeelt dat volgens deze ordonnantie eene minder zware straf moet worden opgelegd, wordt zij toegepast.

De entrepots te Siboga, Baros en Singkel blijven voorloopig bestaan als plaatsen, waar, onder bewaking der ambtenaren, goederen in plaats van ten kantore des ontvangers te blijven, tijdelijk kunnen worden opgeslagen tegen betaling der pakhuishuur voor de entrepots bepaald.

Sluiten