Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle voor den wal bestemde goederen worden dadelijk rechtstreeks overgebracht naar de losplaats aan de kade van de binnenhaven, ten ware de eerstaanwezend ambtenaar uitlading op eene andere plaats vergunt of voorschrijft.

Op Zondag of tusschen zonsondergang en zonsopgang mag zonder vergunning van den hoogsten ambtenaar der wacht geen uitlading aan den wal, en zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar geen vervoer van handelsgoederen langs de wachtposten van de Zuideren de Westergracht plaats hebben. (Stbl. 1887 No. 29, art. I, § 3).

Emma haven. Het eerste en tweede lid van dit artikel worden vervangen door de volgende :

Alle voor den wal bestemde goederen worden dadelijk rechtstreeks overgebracht naar de losplaats aan het afgesloten douaneterrein, ten ware de eerstaanwezend ambtenaar uitlading op eene andere plaats vergunt of voorschrijft.

Op Zondag of tusschen zonsondergang en zonsopgang mag zonder vergunning van den hoogsten ambtenaar der wacht geen uitlading aan den wal plaats hebben. (Stbl. 1892 No. 206, art. 1, § 2).

Makasser. Het eerste en tweede lid van dit artikel worden vervangen door de volgende alinea's:

Alle voor den wal bestemde goederen worden dadelijk rechtstreeks overgebracht naar de losplaats aan het afgesloten douaneterrein, ten ware de eerstaanwezend ambtenaar uitlading op eene andere plaats vergunt of voorschrijft.

Op Zondag, of tusschen zonsondergang en zonsopgang mag zonder vergunning van den hoogsten ambtenaar der wacht geen uitlading aan den wal plaats hebben (Stbl. 1906 No. 297, Ten tweede, sub III, § B).

Artikel 14. De uitgeladen goederen worden opgeslagen in de van Gouvernementswege beschikbaar gestelde opslaglokalen, behalve wanneer zij aan zelfontbranding blootstaan of

Sluiten