Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwijting van tien cent en aanvulling der breuken van centen tot een geheelen cent:

a. een en een halven cent voor petroleum;

b. twee cent voor gambier, huiden, indigo, koffie, suiker, tabaksbladeren en thee;

c. twee cent voor Adrianopel- en alizarine-rood geverfde goederen;

d. vier cent voor alle andere goederen.

Vergunning tot opslag wordt alleen verleend voor

zoover de gebouwen daartoe ruimte aanbieden.

De kubieke inhoud wordt berekend uit de grootste lengte, breedte en hoogte van elk collo of, voor niet verpakte goederen, van elke partij — een gedeelte van een kubieken decimeter voor een vollen gerekend.

Voor de berekening van den kubieken inhoud van een partij tin wordt één kubieke meter gesteld op twee honderd vijf en dertig blokken of schuitjes (Stbl. 1887 No. 29, art. 1, § 5 en Stbl. 1891 No. 212, § II.)

Emmahaven. Het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door het volgende:

De pakhuishuur der goederen, in publiek entrepot opgeslagen, bedraagt per kubieken meter en per dag —de dagen van opslag en uitslag elk voor een vollen dag gerekend — behoudens een minimum voor elke kwijting van tien cent en aanvulling der breuken van centen tot een geheelen cent:

a. twee en een halven cent voor Adrianopel- en alizarineroodgeverfde goederen en voor petroleum;

b. twee cent voor gambier, huiden, indigo, koffie, suiker, tabaksbladeren, thee, benzoë, gomdammar, getah en peper;

c. vier cent voor alle andere goederen.

Vergunning tot opslag wordt alleen verleend voor

zoover de gebouwen daartoe ruimte aanbieden (Stbl. 1892 no. 206, art. I, § 4).

Makasser. Het vierde lid van dit artikel wordt gelezen als volgt:

Vergunning tot opslag wordt alleen verleend voor

Sluiten