Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL VI.

(Art. 426.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij (naam. qualiteit en woonplaats) gezien, dat op den openbaren weg, de ... , binnen de gemeente een met een paard bespannen en door een mij onbekend persoon bestuurd voertuig reed. 't welk zoodanig van de eene zijde der straat naar- de andere slingerde, dat. daardoor de openbare veiligheid werd bedreigd, waarom ik

met behulp ' van J B • • ■ ' '

particulier wonende te .... , door het paai d te grijpen, het voertuig deed stilhouden; waarbij mij vei der bleek, dat de bestuurder in staat van dronkenschap veikeerde, hetwelk ik afleidde uit de onvaste wijze waarop hij de teugels vasthield, terwijl hij wartaal sprak en zijn adem naar sterken drank rook. Ik heb, ter voorkoming van ongelukken. bedoeld paard met voertuig naar een stalhouder doen overbrengen en den bestuurder in bewaring genomen en gehouden tot hij ontnuchterd was, waarna hij desgevraagd,

opgaf te zijn: W L . . • • »

geboren te den 18

van beroep . . - , wonende te .... , welke opgaven werden bevestigd door den mij welbekenden

t ft ... mede

persoon van J . • • • w '

in die gemeente woonachtig.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-vei baal

opgemaakt.

den .... 19 • (Handteekening)

Sluiten