Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXI.

(Art. 443.)

Op den (volledige dagteekening) toen in de gemeente ' ' " ' tengevolge van buitengewone omstandigheden dooi ^ den Burgemeester dier gemeente, des middags . . uren, was uitgevaardigd en door aanplakking afgekondigd, het navolgende algemeene voorschrift:

..(vermelding van den zakelijken inhoud van dat voorschrift)" werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) des • • middags te . . uren gezien, dat binnen die gemeente, in strijd met voormeld voorschrift, de personen van: (namen, leeftijd, beroep en woonplaats van die personen en omschrijving van de overtreding.)

Ik heb hiervan, op grond van art. 443 van het wetboek van strafrecht, op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den .... 19 (Handteekening)

Sluiten