Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

model xlix.

(Art. 460.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling), werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat , geboren te ... ^en

1S ' ' van beroep .... wonende te

; • ... ' liep over een een stuk bouwland, dat blijkbaar ter bezaaiing was gereed gemaakt, gelegen in den polder • • • binnen de gemeente .... en ei°'en aan en in gebruik bij . ... , van beroep .g6D

\ .. ° ' " " • Hem hierover hoorende. erkende hij over dien grond te hebben geloopen, zonder daartoe geiec itigd te zijn, en tevens, dat hij wel wist, dat die ter

ÏSTh r g°maakt; onder bijvoeging, dat hij het

gedaan had om zijn weg te bekorten.

fn!PniVerZ0? Va", ' " ' v°ornoemd, die verklaarde,

-rond te l Te1\ m h6bben verleend- om over bedoelden grond te loopen, heb ik hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt-

den

(Handteekening)

19

Sluiten