Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzoover ik heb kunnen nagaan is aan de brug geen schade toegebracht, terwijl schip en lading evenmin schade opliepen.

De lading, zooals vermeld bestaande uit steenen, was bestemd voor den heer handelaar in bouwmaterialen alhier.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL VI.

Inbraak inet diefstal.

Hedenmorgen te omstreeks .... uur het aan de ... .

straat alhier gelegen kantoor van den heer •

passeerende, trok het mijne aandacht dat het gordijn hangende voor een der ramen van dat gebouw, omhoog was getrokken, terwijl die der overige ramen alle waren neergelaten, en naderbij komende zag ik, dat bedoeld raam geopend stond en dat daaruit een ruit verwijderd was, die van buiten onder het raam stond en blijkbaar uitgesneden was, daar sporen daarvan aan het raam duidelijk zichtbaar waren. Voorts bleek mij, dat in het kantoor de boel wanordelijk dooreen lag, waarom ik vermoedde dat aldaar was ingebroken.

Ik stelde daarom genoemden , die

naast bedoeld kantoor woonachtig is en nog te bed lag, met mijne bevinding in kennis. Naar deze mij mededeelde had hij zelf den vorigen avond te omstreeks . . uur zijn kantoor gesloten, terwijl het volgens hem regel is dat tevoren de gordijnen naar beneden worden gelaten, wat ook nu het geval moet zijn geweest, en dat voor zoover hem bekend van binnen op de ramen de pennen gestoken waren.

Met genoemden dat kantoor binnengaande

Sluiten