Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XII.

Insmijten ruiten politiebureau.

In de . . . . straat alhier ontmoette ik heden nacht te omstreeks . . uur, twee mij onbekende personen, waarvan een door luidkeels te zingen en te schreeuwen de nachtrust verstoorde en daarom door mij naar zijnen naam gevraagd, weigerde dien op te geven, waarom ik hem aanhield en overbracht naar het bureau van politie.

Nauwelijks daarbinnen zijnde, werd van buiten een ruit van het bureau ingeworpen, zooals mij bleek met een steen, die achter in het wachtlokaal terecht kwam.

Ik begaf mij, den aan het bureau gebrachten persoon aldaar onder toezicht latende, naar buiten, en hoorde toen, dat. iemand hard weg liep, terwijl ik bij het licht van een straatlantaarn zag, dat deze persoon, die ik inmiddels achtervolgde, in de richting van het plantsoen verdween, alwaar ik door de duisternis zijn spoor kwijt raakte. De pet, op zijn vlucht door hem verloren, nam ik mede.

Ongeveer een uur daarna werd door mij in de ... . straat alhier een persoon aangetroffen, die zonder hoofddeksel was, en dezen aansprekende, herkende ik in hem den persoon, dien ik tevoren in gezelschap van den gearresteerden persoon in de . . . straat ontmoette.

Ik bracht een en ander in verband met het insmijten der ruit van het politiebureau, terwijl bedoelde persoon naar de oorzaak van zijn blootshoofds loopen gevraagd, mij daaromtrent een niet geloofwaardig verhaal deed. Hij ontkende echter kort tevoren de ruit van het politiebureau te hebben ingesmeten, en tevens dat de pet, door mij gevonden en die ik hem vertoonde, door hem was verloren.

Hem aan het bureau van politie, waarheen ik hem overbracht, nader

hoorende, verklaarde hij mij genaamd te zijn

oud . . jaar, van beroep , wonende aan de

straat alhier. Hij bekende toen dien nacht te omstreeks . . uur de ruiten van het politie-bureau te hebben ingesmeten, naar hij zeide om geen andere reden dan dat hij zich boos had gemaakt,

Sluiten