Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zijn kameraad daarheen was overgebracht. Volgens hem was hij daarna hard weggeloopen en had daarbij zijn pet verloren, die naar hem was gebleken in mijn bezit was en waarin hij dan ook zijn eigendom herkende.

Na verhoor is hij op vrije voeten gesteld. De vernieling, waarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt, betreft één ruit, zoodat de schade niet groot is.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL XIII.

Vinden van een geldtasch.

Hedennamiddag te omstreeks . . . uur mij bevindende in de . . . straat alhier, zag ik dat aldaar door den van tegenovergestelde

richting komenden wonende aan de . . . straat

alhier, een voorwerp werd gevonden, dat, zooals ik inmiddels van hem vernam, een geldtasch was.

Genoemde 'droeg deze geldtasch aan mij af, die,

zooals ons bleek, behalve een spoorkaartje . . klasse halfretour

en gedateerd aan zilvergeld bevatte

f ... . benevens twee bankbiljetten ieder van f . . . waarvan op het eene de letters ... en het No. . . . en op het andere de letters ... en het No. . . voorkwamen.

Met goedvinden van den vinder heb ik deze tasch met den inhoud in bewaring genomen.

Kort daarna werd ik aangesproken door een heer, zooals mij later

bleek den koopman wonende te ,

die mij mededeelde, dat hij zijn geldtasch verloren had.

Ik vernam van hem, dat hij hedenmorgen per spoor van . . .

Sluiten