Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U.

Uitleiden van personen 7 tot 11.

Uitzetten van personen ' tot 11.

V.

Veiligheid van den Staat

Verdrag bekrachtiging lo-

„ inwerkingtreding 15-

„ niet toepasselijk op de Koloniën en buitenlandsche

bezittingen van Nederland 14-

„ opzegging 1:)-

Verordeningen en wetten naleven 1-

Verpleging hulpbehoevenden

Verplichting tot overname van uitgezette onderdanen . . 6.

Vervullen van militaire verplichtingen 3.

Vestigingsrecht *•

Voldoende middelen van bestaan 2.

Voorwaarden voor uitzetting ^

Vroegere onderdanen van belde Partijen 6.

Vrijstelling van persoonlijke militaire diensten 4

W.

Wetten en verordeningen naleven 1-

Z.

Zedelijkheid

1tl nn IQ

Zigeuners

Sluiten