Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOESPRAKEN

INLEIDING.

"Iloud het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Tezus is."— 2 Timotheus i. 13.

" Voornamelijk zult gij zorgen dat dit kind de Geloofsartikelen, het Gebed des Heeren, en de Tien Geboden leere. Alzoo worden de Peetouders vermaand in " De Bediening van den Openbaren Doop der Kinderen " in het Gebeden-Boek.

"De Geloofsartikelen"—dat is het eerste ding dat gedoopte kinderen te leeren hebben.

Het Gebed des Hf.eren"—dat is het tweede ding dat gedoopte kinderen te leeren hebben.

" De Tien Geboden "—dat is het derde ding dat gedoopte kinderen te leeren hebben.

En deze drie—De Geloofsartikelen, Het Gebed des Heeren, en De Tien Geboden—zult gij vinden in den Kerk-Katechismus; en zij zijn ook een deel van de openbare Godsdiensten van de Kerk, zooals dezelve ons voorgelegd zijn in het Gebeden-Boek. Dus gebruiken wij dezelve geheel ons leven door.

De Geloofsbelijdenis leert ons de bijzonderheden of Artikelen van ons Geloof. De Tien Geboden leeren ons onzen Plicht. Het Gebed des Heeren leert ons dat wij niet in staat zijn 0111 deze dingen van onszelven te doen.

j kunnen niet het Geloof houden noch onzen Plicht

Sluiten