Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maaltijden ; zij zijn allen gehoorzaam aan het hoofd van het huisgezin• en zij kunnen niet een aangenaam leven voeren als zij niet allen eensgezind zijn. Alzoo moeten de leden van de Kerk leven. Daarom bidden wij God dat Hij Zijn Kerk beware in Zijn zuivere dienst. Godsdienstigheid bestaat in Geloof en Plicht ; en zuivere Godsdienstigheid is ons Geloof vast te houden en onzen Plicht uit te voeren. Ons Geloof leeren wij in de Geloofsbelijdenis, en in den Katechismus, en in andere deelen van het Gebedenboek; en onzen Plicht, in Gods Geboden. De eerste geloovigen " waren volhardende in de leer van de Apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des Broods, en in de gebeden," en waren dagelijks eendrachtelijk in den Tempel. De duivel tracht onvermoeid de leden van Gods Huisgezin weg te lokken van hun Geloof en Plicht; en wij zullen maar al te ligt naar hem luisteren en hem volgen als God ons niet bewaart. Bidt dan van harte, "Dat zij, die alleen steunen op de hoop van Uwe hemelsche genade, immermeer door de sterkte van Uwe macht mogen beschermd worden; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wie zullen meest standvastig blijven, degenen die op zichzelven staat maken, of degenen die zichzelven niet betrouwen ? Gewisselijk degenen die zichzelven niet betrouwen. Daarom komt de duivel en verzoekt degenen die op zichzelven staat maken : en hij is sterker dan zij. Maar de anderen steunen niet op zichzelven maar alleen op de hoop van Gods hemelsche genade; en wanneer de duivel dit ziet, durft hij niet nabij komen, want hij weet dat God is sterker dan hij; hij weet dat zij zullen immermeer beschermd worden door de sterkte van Gods macht. Laat ons dan altoos opzien naar het Hoofd van het Huisgezin, en Hem vragen ons te bewaren en te beschermen. Laat ons niet nalaten de middelen van genade, voornaamlijk, de Heilige Communie, dan mogen wij hopen op Gods hemelsche genade welke ons

Sluiten