Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het loon is hetzelfde voor allen in de Kerk op aarde : dezelfde voorrechten, Heilige Sacramenten, vereeniging met Christus, gaven van den Heiligen Geest ; en hiernamaals, naar eens iegelijks werk. Hoe groot is dat loon dat verkregen wordt door de arbeiders in Gods wijngaard! Het is niet een voorbijgaand loon, maar eeuwigdurend : ja, een eindeloos leven. Het voorwerp en doeleinde van dat loon is God Zelf, Die is het eeuwige leven van de ziel, het loon voor al hare betrachtings. De verzadiging en voldoening welke dat loon van eeuwige gelukzaligheid verleent, heeft geen walging. " Ik zal verzadigd worden met Uw Beeld als ik zal opwaken."

D. 336; Z. 213, 218 ; E. 216; L. 15, 267; A. 57, 123, 212.

SEXAGESIMA.

" God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen."—1 Korintiie, x. 13.

" Vooreerst, dat ik den duivel en al zijne werken, de pracht en ijdelheden van deze booze wereld, en al de zondige lusten van het vleesch zoude verzaken."

Verleden Zondag werd genaamd Septuagesima, dat is, zeventigste,—omtrent de zeventigste dag vóór het Paaschfeest. Van daag is Sexagesima, dat is zestigste,— omtrent de zestigste dag vóór het Paaschfeest; het is ook de tweede Zondag vóór de Vasten. De Vasten zal veertig dagen duren. Deze drie weken zijn een voorbereiding voor de Vasten. De Vasten is het bijzonder tijdperk voor het bedenken van onze zonden, en daarvan ons te bekeeren; dat wil zeggen, berouw over onze zonden te hebben en dezelve op te geven en te verzaken. Dit is niet een gemakkelijke zaak, en van onszelven zijn wij niet in staat dit te doen; maar met Got>s hulp

Sluiten