Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlijk deel hebben in dien Paaschfeest-zegen van vrede: vrede, door verzoening met God, het gevolg van vergiffenis van zonde en bevestiging in den staat van zaligheid: vrede, door de gerustheid van geweten welke is de vrucht van verzoening : vrede, door vertrouwen op onzen Zaligmaker, te midden van de zorgvuldigheden en bekommernissen van dit leven: den vrede van God hier op aarde, die alle verstand te boven gaat, en die de voorsmaak is van dien vrede welke al ons geloof en betrachtings zal kroonen in de heerlijkheid hiernamaals.

D. 96, 102; L. 350; A. 95, 98, 101, 349, 6.

DE TWEEDE ZONDAG NA PASCHEN.

" Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn ; deze moet Ik ook toebrengen ; en het zal worden ééne kudde en één Herder."—S. Johannes x. 16.

" Mijn Doop, waarin ik een lidmaat van Christus geworden ben."

" Ik geloof ... in de Heilige Katholieke Kerk."

Wij vieren nog den Paaschfeest-tijd: het duurt veertig dagen, en eindigt met Hemelvaartsdag. Onze Heer is op aarde veertig dagen gebleven na Zijn Opstanding, en toen is Hij opgevaren ten Hemel. Gedurende die veertig dagen heeft Hij Zijn Apostelen onderwezen aangaande Zijn Koningrijk,—het Koningrijk der hemelen dat zij op aarde moesten oprichten, en dat heet de Kerk van Christus.

In de Collect bidden wij: " Almachtige God, Die

Sluiten