Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van omkeering : God de Heilige Geest verandert niet: de goede dingen, welke Hij geeft, veranderen niet. Daarom bidden wij God dat wij onze harten mogen dóórheen richten " waar alleen ware genoegens te vinden zijn." De vermaken en pleizieren van deze wereld zijn niet " ware genoegens " ; maar de vrede en gelukzaligheid, welke God geeft aan allen die Hem van harte liefhebben, zijn " ware genoegens "; de vreugden van den hemel zijn "ware genoegens." Daarom in plaats dat wij onze harten laten rondzwerven van één wereldsch vermaak naar het ander, bidden wij dat zij " vastelijk dóórheen gericht mogen zijn waar alleen ware genoegens te vinden zijn."

In het Evangelie maakt onze Heer Jezus Christus Zijn discipelen indachtig dat God de Vader Hem in de wereld gezonden had, en dat Hij, God de Zoon, zou teruggaan, nadat de groote veertig dagen geëindigd waren, " tot Dengene Die Hem gezonden had." Zij hebben Hem niet gevraagd waar Hij heengaat, want " de droefheid had hun hart vervuld" : zij dachten slechts over hun verlies van Zijn zichtbare tegenwoordigheid. Onze Heer troostte hen met het woord, " Het is u nut dat Ik wegga," zoo zal de Trooster tot u komen. De Trooster is God de Heilige Geest, Die ons vertroost in onze moeilijkheden. En Hij doet meer dan vertroosten : Hij overtuigt van zonde. Zeer dikwijls als wij zonde doen, zijn wij onverschillig; en somtijds door onkunde weten wij niet eens dat wij gezondigd hebben. De Heilige Geest toont ons onze zonden, dan doet Hij ons berouw hebben, en verlangen vergeven te worden. Verder, Hij overtuigt ons van Christus gerechtigheid, en dat gerechtigheid van ons vereischt wordt zoowel als geloof, want zonder heiligheid zal niemand den Heere zien. De Heilige Geest toont ons de gerechtigheid van Christus, en helpt ons trachten Hem gelijk te worden. En nogmaals, Hij

Sluiten