Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandelen in de Geboden van God en Hem dienen. Verleden week hebben wij alzoo gebeden: "Geef, smeeken wij U, dat wij in dit leven U zoo getrouwelijk mogen dienen"; en wij hebben beleden dat het was door Gods gave alleen dat Zijn geloovig volk Hem. getrouw en welbehagelijk dient; en in het Evangelie werden wij geleerd aangaande de getrouwe en welbehagelijke dienst van den goeden Samaritaan. Van daag worden wij verder onderricht hoe wij deze dienst ten beste mogen volbrengen. Wij bidden om een vermeerdering van geloof,—een versterking van het godsdienstig beginsel hetwelk is de wortel van getrouwe dienst : een vermeerdering van hoop in de beloften welke de belooning zullen zijn van de dienst: en een vermeerdering van liefde welke zal maken dat wij ons vermaak vinden in de dienst Hoe meer wij onzen Heer liefhebben, des te beter zullen wij Hem dienen.

De Zendbrief wijst ons dat liefde is de eerste groote vrucht van den Geest. Door liefde te beoefenen, leeren wij liefde : en alleen door liefde tot God kunnen wij door den Geest geleid worden om de begeerlijkheden van het vleesch ten onder te brengen, zooals wij, als Christenen, verbonden zijn te doen. Het Evangelie toont ons in het gedrag van den dankbaren Samaritaan, wat de ware aard is van die liefde welke ons doet Gods Geboden liefhebben. Het is het gevoel van Goog vergevende, reinigende liefde. Melaatschheid vertegenwoordigt de verdorvenheid van den natuurlijken mensch, en is zinnebeeldig van dat wat de Zendbrief heet " het vleesch." Zij alleen verheerlijken God in hun leven, die een dankbaar gevoel hebben voor hun reiniging. Wij allen hebben deze reiniging verkregen bij onze Doop. Zijn wij gelijk de negen ondankbare Joden, of gelijk den één dankbaren Samaritaan ? De goede Samaritaan verleden ^ Zondag was een vorbeeld van Gods liefde tot ons: de dankbare Samaritaan van

Sluiten