Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienen. God is eigenlijk onze heer, maar vele menschen maken willens de wereld hun heer. God moet eerst wezen. Wij moeten tijd vinden om te bidden, om den Bijbel te lezen, om naar Kerk te gaan, om onzen Plicht te vervullen: en alle wereldsche bezigheid moet tweede plaats hebben. God geeft ons leven, het eeuwige leven zoowel als het aardsche leven : gewisselijk dan zal Hij ons de middelen geven tot het onderhoud van ons leven. God heeft ons een lichaam gegeven, zoo zal Hij ook kleeren verzorgen. God zorgt voor de mindere werken van Zijn schepping, de vogeltjes en bloemen; hoeveel te meer zal Hij voor de hoogere zorgen. Wij zijn kinderen van God en leden van Christus, daarom gaan wij die veel te boven : en wij hebben onsterfelijke zielen. Met al onze bezorgdheid kunnen wij niet zonder God doen.

Kost en kleeren moeten tweede plaats, niet eerste plaats, hebben,—ja, al onze dagelijksche bezigheid moet tweede komen. " Zoekt eerst het Koningrijk van God," —dat is de voorwaarde waarop deze dingen zullen verzorgd worden. Als wij eerst de dingen van God zoeken, dan zal God de dingen, die wij noodig hebben, ons toewerpen. " Het Koningrijk van God," niet van de wereld hetwelk de duivel ons aanbiedt. Onze Heer is gekomen om Zijn Koningrijk te stichten, waarin het Evangelie gepredikt wordt, waarin Hij wil dat wij zalig worden. Zoekt hetzelve, gaat in en leeft als getrouwe leden daarvan. En zoekt "Zijne gerechtigheid," de gerechtigheid van den Koning van het Koningrijk, Wiens voorbeeld alle leden moeten volgen.

Elk dag brengt zijn eigen last, zijn eigen verzoekings : " elk dag heeft genoeg aan zijnzelfs kwaad." Daarom bidden wij, "Geef ons heden ons dagelijksch brood," hetzij voor lichaam of voor ziel. Wij moeten onzen Plicht getrouwelijk doen elk dag daar dezelve komt: wij moeten vertrouwen op Gods zorg. Wij moeten niet de

Sluiten