Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Jant lie]fd? is het grondbeginsel dat ons al de Geboden doet onderhouden, de eerste zoowel als de tweede tafel.

• «, ,N°/ I" deze,dageft zetten sommige Christenen één gebod boven de anderen. Zij moorden niet, maar achten overspel gering: zij stelen niet, maar blijven weg van de Heilige Communie. Maar die één gebod breekt is schuldig aan allen, want hij breekt het grondbeginsel waarop zij rusten : hij toont dat hem de liefde ontbreekt Onze Heer gaat naar den wortel van de zaak : wat ook de liefde stoort, is ongehoorzaamheid.

En nu doet onze Heer een vraag terug: een vraag welke voor allen tijd elk Christen, die dezelve hoort

Wïï .7 1 e" V "Z* dunkt u van de» Christus ? » r ennen en belijden dat Hij waarachtig God en

waarachtig Mensch is : maar hoofd-kennis zonder hartekenms is van min waarde Wij erkennen Hem als onzen Koning en Heer: trachten wij dan Hem getrouw te dienen, en tegen Zijn vijanden, die ook onze vijanden zijn, moedig te strijden ? J ue '

C. 132, 136; E. 255 ; A. 148, 150, 179, 220, 260, 292.

de negentiende zondag na

drieëenheid.

de' u itgangen S p is' daaruit «ijn

" Daar wij van nature in zonde geboren en kinderen des toorns zijn, zoo worden wij door den Heiligen Doop kinderen der genade gemaakt."

" En ik bid God dat Hij mij Zijne genade schenke,

Sluiten