Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'

1. Mijn handel begonnen met ƒ30000 in contanten.

2. A deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier ƒ25000.

3. Gekocht van Arends te Z. 50 balen koffie voor ƒ 3000.

4. Gekocht van Baas te IJ. 10 pakken tabak voor ƒ 250. Het bedrag per kas betaald.

5. Verkocht aan Cornelisse te V. 10 balen Java-koffie voo^650.

6. Verkocht aan Duren te \V. 40 balen rijst voor ƒ 700. Het bedrag ontvangen.

7. Betaling ontvangen van Cornelisse te V. voor 10 balen

Java-koffie, ƒ 650 (zie 5).

8. Beschikt over ƒ 3600 van mijn deposito bij de Handels¬

bank alhier.

9. Betaald aan Arends te Z. voor 50 balen koffie ƒ3000 (zie 3). 10. Gekocht van Ellens alhier ƒ 1000 eert. N. W. S. 24 °/„

voor ƒ 906.

Het bedrag betaald.

M. Uit de kas genomen voor de huishouding ƒ 40.

12. Geleend aan Fuhrman alhier ƒ 100.

13. Geleend van Gerritsen alhier ƒ 250.

14. Betaald aan de Handelsbank alhier een kwitantie van T. Vreeman, ƒ 60,75.

II. DAGBOEK. BRIEVEN. BALANS.

§ 4. In de artikelen 6 9 van ons Wetboek van Koophandel lezen we:

Elk koopman is verplicht dagboek te houden, waarin van dag tot dag, naar orde des tijds, zonder witte vakken, tusschenregels of kantteekeningen, moeten worden aangeteekend zijne inschulden (— vorderingen) en schulden, de ondernemingen in zijnen handel, de trekkingen, acceptatiën en endossementen van wissels en andere handelspapieren, zijne verbintenissen, en, in het algemeen, alles wat hij ontvangt en uitgeeft, van welken aard het ook zij.

Hij is verplicht de brieven, welke hij ontvangt, te bewaren, en van diegene, welke hij afzendt, een kopieboek te houden.

1*

1

Sluiten