Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is verplicht alle jaren, binnen de zes eerste maanden van elk jaar, eenen staat en balans op te maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te schrijven en eigenhandig te onderteekenen.

De kooplieden zijn gehouden hunne boeken dertig jaren lang te bewaren.

Een voorbeeld van een bladzijde uit zoo'n dagboek is't volgende.

Groningen, 1 September 1908.

1 Geleend aan A. Bergman te Zwolle voor

den tijd van acht maanden a 3% 'sjaars. . ƒ 4.000 — 2 -

2 A deposito geplaatst bij de Handelsbank

alhier (zonder voorafgaande opzegging) a 1£% ƒ 3.000 — 3 -

3 Gekocht van C. de Boer alhier:

100 balen Java-koffie,

Bruto 6184 KG.

Tarra 1^ KG. p. b. 150 „

Netto 6034 KG.a54ct.ƒ6.516,72

Conditie 1% - 32,58 ^ R Het bedrag betaald met een kwitantie op J onzen kassier E. Vis alhier. 4

4 Verkocht op promesse van 3 mnd. aan H. Vriend alhier:

20 balen Java-koffie,

Bruto 1280 KG.

Tarra 30 „

Netto 125Ö KG. a 58 ct ƒ 1.450,Veilingskosten 1% - 14,50 ƒ 1.464,50 Promessezegel - - 0,75 L4Ö525

Sluiten