Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 4 September 1908.

5 Getrokken op W. Hermans te Amsterdam °/E. Vries, kassier alhier, een wissel groot ƒ3000 per 1 Nov. a.s.

Wisselbedrag ƒ3000, Disc. over 60/d. a 3|% - 2Zi50 QS9 -n

voor welk bedrag Vries mij in rek.-courant J crediteert.

5 -

6 Geaccepteerd de traite van Brown en Co.

te Londen, voor mijn rekening, M 103.8.7,

8/dg. zicht °/Handelsbank alhier, a ƒ12,08 ƒ1.24943

- 6

7 Geëndosseerd aan G. Bruins te Assen,

mijn traite op D. Wal te Deventer per 15 Oct. a.s.

Wisselbedrag ƒ4.627,90 Disc. over 41/d. a 3% - 15,81 fAM2m

6

8 Gekocht van D. Faber alhier:

ƒ3000 eert. N. W. S. 2|% a 82J ƒ2.475,

Rente over 65/d. - 13,54 ƒ2.488,54 Court. 1% - 3,75 Het bedrag per kas betaald. * '

- 6

9 Ontvangen van H. Vriend alhier zijn

promesse per 4 Dec. a.s ƒ1.465 25

7

10 Gedisponeerd bij de Handelsbank alhier

over ƒ1.200 —

Sluiten