Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 3 De Handelsbank Alhier. Fol. 3

1908. 1908.

Sept. 1 Voor a deposito Sept. 6 Voor teruggen.

geplaatst. . . 3 /19.000— van mijn depos. 8 ƒ1.800 —

16 „ „ „ 13 1.600-

Fol. 4. Goederen. Goederen. Fol. 4.

1908. 1908.

Sept. 2 Voor 40 b. katoen 4 ƒ6.000- Sept. 3 Voor 10 b. katoen 6 ƒ 1.5kJ-|

2 „ 30 p. tabak 5 - 750 - „ 5 „ 20 „ „ 7 - 3.120|—

" ö| „ 80 b. koffie 9[ - 4.800- „ 12 „ 20 p. tabak 11 - 570^-

Fol. 5.

W. Smid,

Rotterdam.

Fol. 5.

1908. 1908.

Sept. | 2 Voor 40 b. katoen 4 ƒ 6.000-

Fo1- 6- B. Werner, Alhier. Fol. 6.

1908. 1908.

Sept. ld) Voor aan hem Sept. 2 Voor 30 pakken

I betaald .. 10 ƒ 750- tabak . . .5 ƒ 750-

Fol. 7. C. Dijk, Alhier. Fol. 7.

1908. 1908.

Sept. 3 Voor 10 b. katoen 6 ƒ1.550— Sept. 15 Voor van hem

» 12 „ 20 p. tabak 11 ƒ 570— ontvangen . 12 ƒ1.700 —

Opmerk. 1. De getallen in de kolom vóór de geldkolom zijn de nommers van de overeenkomstige journaalposten; de nommers der journaalposten stemmen overeen met die der memoriaalposten. Sommigen nommeren deze laatste eerst bij overbrenging naar het journaal; de memorieposten blijven dan ongenommerd; anderen nommeren alle dagboekposten.

De posten in het grootboek geven, tengevolge van hun bede groot, Dubbel-boekhouden, 3de druk. 2

Sluiten